logo3Landschapsbeheer Friesland
Landschapsbeheer Friesland is mede initiatiefnemer en lid van het eerste uur van Kooperaasje DoarpenLân. LBF zet zich in voor het waardevolle cultuurlandschap van Fryslân. Ze zorgt voor verantwoord en deskundig natuur- en landschapsbeheer.  Ze richt zich op de verbinding tussen mens en landschap en de beleving van onze mooie provincie door bewoners en bezoekers. Dat gebeurt bijvoorbeeld door stimulering van actief burgerschap, ook wel burgerparticipatie genoemd. Niet toevallig luidt de missie van LBF:

‘Actief samenwerken aan winst voor ons landschap’.


It Fryske GeaLogo IFG framing
It Fryske Gea is dé provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân. Zij heeft als doel bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en cultureel erfgoed in Fryslân. De vereniging beheert negenenvijftig verschillende natuurgebieden – met een totale oppervlakte van ruim 20.000 hectare – verspreid over de hele provincie. In haar werk wordt de vereniging gesteund door meer dan 34.000 leden en ruim 400 vrijwilligers.

It Fryske Gea wil haar natuurgebieden zo toegankelijk mogelijk maken door het uitzetten van wandel-, fiets en vaarroutes. Maar ook door bijvoorbeeld het organiseren van excursies en andere natuuractiviteiten en het plaatsen van informatiepanelen en vogelkijkhutten.


Steunpunt Monumentenzorg FryslânLogo Steunpunt Monumentenzorg Fryslân Framing
Het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân is een onafhankelijke stichting die partijen ondersteunt en stimuleert die bezig zijn met cultuurhistorie in Fryslân. Diensten van het Steunpunt variëren van monumenteninventarisatie tot molenleskist, van restauratiebegeleiding tot herbestemmingsverkenning en van archeologisch bureauonderzoek tot cultuurhistorische projecten. Het Steunpunt is de ‘aanvoerder’ van een elftal monumentenorganisaties die zijn gehuisvest in het Monumintehûs. Samen met de Steunpuntcollega’s van Drenthe en Groningen en de stichting DBF, vormt het Steunpunt tevens de netwerkorganisatie Kenniscentrum Herbestemming Noord, dat de herbestemming van karakteristieke panden in Noord-Nederland een ‘boost’ wil geven.


DoarpswurkLogo Doarpswurk framing
Doarpswurk ondersteunt en stimuleert initiatieven die de leefbaarheid op het Friese platteland versterken. Doarpswurk legt de verantwoordelijkheid en het eigenaarschap bij het dorp zelf neer. Dit doen we door proactieve, innovatieve en toegankelijke ondersteuning te bieden aan dorpshuizen, dorpsbelangen en andere burgerinitiatieven die de gemeenschapszin in dorpskernen versterken. We leveren een zichtbare bijdrage aan duurzame leefbaarheid op het Friese platteland. Onder andere door het Netwerk Duurzame Dorpen, de Energiewerkplaats en nieuwe democratie.


Friese Milieu FederatieFMF Logo framing

De Friese Milieu Federatie maakt zich sterk voor de ontwikkeling van een duurzaam Fryslân, waarin een vitale natuur, een gezond milieu en een robuust landschap centraal staan. Wij lopen voorop om kansrijke en duurzame vernieuwingen te stimuleren en dagen anderen uit tot een bijdrage en tot samenwerking.

‘Samen voor een mooi een duurzaam Fryslân’.