Onze leden

De Koöperaasje is een platvorm met leden die werken aan de leefbaarheid van Friesland. boompjeOnze leden vergaderen twee maal per jaar tijdens de algemene ledenvergadering. Zij bepalen de hoofdlijnen van de strategie en zijn de hoogste orgaan van de organisatie.

Onze leden brengen de capaciteit en deskundigheid in.

De raad van toezicht bestaat uit vijf personen, waarvan Arie Aalberts de voorzitter is. Verder bestaat de RvT uit: Henk Dommerholt, Jeltsje van der Meer, Harm de Kroon en Maarten Ruys.