De Koöperaasje heeft leden. Dit zijn (belangen)organisaties die op welke wijze dan ook invloed hebben op de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid van het Friese platteland. Zij benutten de Koöperaasje als platform om samen te werken en om kennis en ervaring te bundelen en te delen, zodat ze elkaar aanvullen en versterken. Op deze wijze spelen zij in samenwerkingsprojecten die onder de vlag van Koöperaasje DoarpenLân worden uitgevoerd, een actieve rol in het ontwikkelen van projecten, in het zorgen voor draagvlak en in het leveren van deskundigheid en capaciteit in de voorbereiding en uitvoering van projecten.

‘Wij werken aan een gevarieerde leefomgeving waarin het goed wonen en werken is.’

Koöperaasje DoarpenLân bootjesis een neutraal en onafhankelijk platform van en voor organisaties die in Fryslân invloed hebben op de kwaliteit van de leefomgeving en de leefbaarheid. Zij wil haar doel bereiken door:

  • projecten te ontwikkelen en uit te voeren;
  • overleg en samenwerking tussen de leden en hun achterban te bevorderen;
  • kennis van de leden en hun achterban te bundelen en delen;
  • netwerken van de leden en hun achterban te benutten;
  • public-relations te bevorderen;
  • onderzoek te verrichten, gegevens te registreren en adviezen te geven;
  • fondsen te werven.

 

Door haar brede en neutrale insteek is Koöperaasje DoarpenLân een logische partner voor het ontwikkelen en uitvoeren van projecten die gericht zijn op het versterken van de leefbaarheid en de kwaliteit van uw omgeving. Leg uw wensen en ambities bij ons neer of neem contact met ons op als u samen met ons het initiatief wilt nemen om de leefbaarheid en de kwaliteit van uw leefomgeving te verbeteren. Ook kunt u bij onze lopende initiatieven aansluiten, want samen kunnen we meer bereiken dan alleen.