Cultuur en erfgoed: We maken ons sterk voor het behoud van cultureel erfgoed.

Groen en doen: Koöperaasje DoarpenLân zet zich in voor burgerparticipatie.

Energie en duurzaamheid: De Koöperaasje zorgt er voor dat we tot evenwichtige en duurzame vormen van inrichting en gebruik van onze leefomgeving komen.

Gevarieerd landschap: huisjesWe willen de kwaliteit van de Friese leefomgeving versterken en het landschap zo gevarieerd mogelijk houden.

Bent u benieuwd met welke projecten we bezig zijn? Klik op één van de bovenstaande aandachtsgebieden of ga naar het projectenoverzicht.